Tvarumas

Mes už žaliuojantį pasaulį, kuriame gera mokytis ir augti tausojant aplinką ir padedant vieni kitiems.

Kiekvieną dieną susiduriame su pasirinkimais, kurie lemia mūsų ateitį. Siekdami savo organizacijos tikslų vykdome socialiai atsakingą veiklą. Mūsų centro tvarumo politika apima aplinkosauginius ir socialinius klausimus, kurie atliepia Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus:

Sumažinti visų rūšių skurdą visame pasaulyje
Teikti kokybišką išsilavinimą, visiems užtikrinant įtraukųjį (inkliuzinį) ugdymą bei skatinant mokymąsi visą gyvenimą
Sumažinti nelygybę šalies viduje ir tarp šalių
Atsakingai vartoti ir gaminti
people_outline

Socialiniai klausimai


Savanorystė ir labdara

Nuo 2015 m. organizuojame temines anglų kalbos stovyklas, kurių veikla vykdoma savanorystės principu. Visi stovyklų edukatoriai ir vadovai yra centro savanoriai ir pagal mainų programas atvykę studentai iš užsienio šalių.
Nuo 2017 m. dalyvaujame iniciatyvoje „Atverkime duris vasarai“. Tai nemokamas projektas vaikų užimtumui skatinti. Kviečiame vaikus į knygų klubą, kur gali rinktis vaikai, norintys laiką leisti skaitydami angliškas knygas ir atlikdami užduotis pagal jas. Taip šeimos, neturinčios pakankamai lėšų vaikų stovykloms, gali vaikams duoti kokybišką ugdymą ir užimtumą.
Nuo 2021 m. remiame KTU studentų projektą „IšmOK“. Tai senjorams skirta mokymosi erdvė, kurioje jie mokosi pagrindinių anglų kalbos frazių, bandydami mažinti atskirtį nuo savo giminaičių, išvykusių gyventi į užsienį.


Mokymasis visą gyvenimą

Kartu su JAV ambasada Lietuvoje ir Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija organizuojame mokymus „Changing My Life Through English“. Skatiname mokymąsi visą gyvenimą ir kviečiame vidutinio amžiaus piliečius mokytis anglų kalbos ir taip siekti asmeninio bei profesinio tobulėjimo.
Planuojame atnaujinti projektą „IšmOK“ ir kviesti senjorus lavinti savo gebėjimus.


Įtraukusis ugdymas

Vykdant savo veiklas atsižvelgiame į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę. Ugdant kiekvieną mokinį skirtybes laikome galimybėmis, skatiname bendradarbiavimą ir teikiame prasmingas bei kokybiškas švietimo galimybes.


Gerosios patirties sklaida

Centro darbuotojai, turėdami ilgametę nuotolinio mokymo patirtį veda mokymus mokytojams ir konsultuoja mokyklas, padėdami lengviau persiorientuoti į nuotolinį mokymą.

filter_hdr

Aplinkosauginiai klausimai


Popieriaus sąnaudų mažinimas

Nuo 2010 m. atsisakėme spausdintų užduočių, planų ir ataskaitų.
Nuo 2017 m. nenaudojame popierinių sutarčių.
Visi dokumentai ir užduotys yra talpinami virtualioje erdvėje, yra draugiški aplinkai ir vartotojui. Spausdintų dokumentų atsisakymas padeda išsaugoti medžius, o vartotojui patogu dokumentus ar užduotis pasiekti iš bet kurio įrenginio, bet kuriuo metu.


Elektroninių atliekų perdirbimas

Nebenaudojami kompiuteriai, planšetės, telefonai ir kita technika atiduodama gamintojams pagal mainų programas, keičiant seną į naują. Tokiu būdu centras naudojasi naujausia technika ir nekenkia gamtai.


Rūšiavimas

Mes atsakingai rūšiuojame ir skatiname tai daryti moksleivius. Organizuojamose teminėse anglų kalbos stovyklose daug dėmesio skiriame aplinkosaugai ir rūšiavimui. Vaikams pateikiame integruotas anglų kalbos ir aplinkosaugos užduotis, kurių metu jie lavina ne tik kalbinius, bet ir aplinkosauginius gebėjimus.