Let’s Have Fun!

Anglų kalbos programa Žaiskime ir kalbėkime angliškai – LET’S HAVE FUN! skirta 1-4 klasių moksleiviams norintiems smagiai praleisti laiką ir įgyti anglų kalbos gebėjimų. Programos metu vaikai žaidimų, rankdarbių, projektų ir vaidinimų pagalba mokysis anglų kalbos.

Turinys. Kiekvienas mėnuo skirtas tam tikrai rankdarbių rūšiai, pagal kurią pritaikomas žodynas, ruošiami žaidimai ir projektai. Numatomos temos ir žodynas:

Numatomos veiklos. Grupinis ir individualus darbas žaidžiant, darant rankdarbius, ruošiant projektus ir vaidinant.

Nauda vaikams. Vaikai žaidimų pagalba plės žodyną, mokysis naudoti anglų kalbą įvairiose kasdienėse situacijose. Užsiimdami malonia veikla jie nejaus įtampos, todėl lengviau įsisavins naują informaciją, taip nejučia išmokdami naujas frazes, kurios reikalingos veikloms vykdyti. 

AKTYVUS IR PASYVUS ŽODYNAS /ACTIVE AND PASSIVE VOCABULARY/

Pasyvaus žodyno sąvoką apima žodžiai, kuriuos išgirdę atpažįstame ir gebame sieti su atitinkamomis situacijomis. Pradedant mokytis užsienio kalbos dažniausiai tai yra komandos, nurodymai ar kitokie veiksmai. Lentelėje juos matome Actions stulpelyje.

Aktyvus žodynas, tai žodžiai, kuriuos ne tik atpažįstame, bet ir gebame panaudoti priklausomai nuo situacijos.

To paties koncentro vaikams pasyvaus ir aktyvaus žodyno ribos gali skirtis priklausomai nuo esamos patirties. 

Rugsėjis – Siūlų pasaulyje

 Actions Colours Phrases Nouns
 stand up white Hello! girls
 sit down yellow Bye-bye! boys
 skip orange My name is… 
 close your eyes red What’s your name? 
 open your eyes pink Nice to meet you. 
 sing purple Nice to meet you too. 
 dance violet  
 stretch blue  
 clap your hands green  
 jump brown  
  grey  
  black  

Spalis – Lipdom pasaką

 Actions Numbers Adjectives Nouns
 up one big Sun
 down two little rain
 wave three happy bird
 stamp your feet four sad spider
 nod your head five  bat
 hide six  pumpkin
  seven  cat
  eight  ghost
  nine  hat
  ten  vampire

Lapkritis – Vilnos istorijos

 Actions ShapesPhrases Nouns
 show roundHow are you?dog
  starI am fine, thanks.hamster
  squareWhat’s that?rabbit
  diamondI have got a … .train
  heart plane
   ball
   doll
   fish
   bird
   car
   pony

Gruodis – Popieriaus karalystėje

 ActionsChristmas vocabularyChristmas Phrases Other Phrases
 Find Christmas Merry Christmas! Where is …?
  present Happy New Year! What colour is it?
  snowman  This is … .
  card  
  Santa Claus  
  deer  
  Christmas tree  
  baubles  
  angel  
  candy  
  cookies  
  stocking  

Dainelės /Songs/

Ankstyvajam užsienio kalbos mokymuisi dainelių ir judesio kompozicija yra ypač svarbi. Ji nejučia plečia pasyvųjį žodyną, padeda mokytis teisingai tarti ir išsklaido įtampą, trukdančią įsiminti.

Hello!
Bye-bye!
Little spider
One two three
Halloween chant
Big red train
Merry Christmas

Spalvinimas /Colouring online/